Vi stöttar företagarna i Hylte kommun!

Presentkort

  • Har du fått ett presentkort från en av våra hyresgäster? 
  • Är ditt företag verksamt i Hylte kommun?

Kan du svara Ja på frågorna ovan och har tagit emot presentkort från våra hyresgäster så har ni rätt att fakturera oss. 

Våra hyresgäster bor i Hylte kommun och nu har de fått 50% tillbaka för en månadshyra i form av dessa presentkort. Detta för att vi vill stötta er företagare i Hylte kommun i denna svåra tid. 

Ni får bara fakturera oss värdet av presentkorten som kunden lämnat in. Om kunden handlar för mer än värdet av presentkortet, betalar kunden mellanskillnaden. För köp under presentkortets värde, fakturerar ni det beloppet som kunden handlat för. Ni får max ta emot 4 presentkort/kund. Det betyder att ni max får fakturera 400kr/kund till oss. Kunden ansvarar för att de inte använder fler än 4 presentkort hos er.

Faktureringsuppgifter ser ni på framsidan. Ni ska signera eller stämpla raden där det står "Sign Företag" och bifoga dessa (original eller kopia) tillsammans med fakturan. Bifogas inte presentkorten kommer vi inte godkänna faktura. Så det är viktigt att ni sparar dessa.  Ni måste också kontrollera kundens ID då detta presentkort är personligt. Har ni några frågor får ni gärna ringa oss. Våra uppgifter står på presentkortet. Kunden får inte byta detta presentkort mot era presentkort.

VILLKOR:

Max 4 presentkort/hyresgäst får användas i en och samma butik.

Presentkortet får inte bytas mot kontanter eller andra presentkort. För köp under presentkortets värde, ges ingen växel.

Presentkorten är personliga och får inte säljas vidare.

Presentkorten får inte användas för köp i dagligvarubutik (ex COOP och ICA), Ej heller för spel, tobak eller alkohol.

Presentkorten är bara giltig i butiker/företag som är verksamma i Hylte kommun.


Ni kan skicka en faktura till adressen som står på presentkorten eller till vår mail;
kontakt@kungsryd.se
Scanna då in presentkorten och skicka med fakturan.


Vi betalar omedelbart när vi får fakturan.